fbpx

Vejledning om optagelse

Ved at ønske sit barn optaget på Høje Taastrup Privatskole tilslutter man sig som forældre til skolens målsætning og værdigrundlag, og som forældre har en positiv forventning og tillid til samarbejdet med skolen.

Ansøgning

Man skal bruge NemID for at kunne skrive sit barn op. Gebyr kr. 100.
Derefter vil man, såfremt der er plads på det søgte klassetrin, få nærmere besked.
Hvis ikke der er plads, vil man komme på venteliste.

Optagelse til 0.klasse

Man skriver sig blot op på ventelisten, så vil man få nærmere besked i foråret før skolestart.

Optagelse 1.-9. klasse

Når man søger optagelse til 1.-9.klasse vil man blive skrevet på en venteliste, og indkaldt til vurderingssamtale, når der plads på det pågældende klassetrin.

Venteliste

Ventelistesystemet opdateres årligt det klassetrin barnet aldersmæssigt svarer til.
Dvs. Får man ikke tilbudt en plads til 0. klasse, vil man automatisk rykke videre på listen året efter og stå på venteliste til en plads i 1. klasse osv. indtil man forhåbentlig får plads.

Betalingsbetingelser

-Barnet er først skrevet op når 100 kr. er indbetalt.
-Gebyret kan ikke refunderes.
-Der ydes ikke søskende rabat til SFO og Skolebus.
-Elever der er tilmeldt til SFO samt Skolebus skal betale 850 kr. pr. måned samlet.
-Skolepenge betales over 12 måneder gældende fra 1.1.2019.
-SFO betaling foregår over 11 måneder, dog skal de elever der er tilmeldt til sommer-SFO skal betale over 12 måneder.
-Der er et opsigelsesvarsel på 1 måned fra den 1. på udmeldelse fra Høje Taastrup Privatskole. Opsigelsen skal ske skriftlig.
-Det er et krav at skolepengebetalingerne er tilmeldt PBS.
-Venligst kontakt kontoret ved problemer med tilmelding til Betalingsservice.