fbpx


En god skolestart på HTPS

 

Høje Taastrup Privatskole er en skole, der vægter tæt kontakt mellem skole og hjem. For os er det vigtigt, at eleverne får en tryg skolestart i overskuelige omgivelser med engagerede voksne.

Førskole ordning

For at lette overgangen fra børnehave til skole og for at give de skoleklare børnehavebørn et alternativt tilbud tilbyder vi, at de pr. 1. april kan starte i vores førskolegruppe.

Vi bestræber os på at give børnene nogle andre udfordringer end dem, de kender fra børnehaven. I førskolegruppen arbejder vi med sproglig opmærksomhed. Hertil vil eleverne så småt starte med at arbejde med emner, som man arbejder med i børnehaveklassen som f.eks. rim og remser, klappe stavelser og bogstaverne.

Derudover vægter vi det sociale højt og børnene lærer deres klassekammerater godt at kende, så det er trygt at starte efter ferien. Vi vil endvidere gerne give børnene nogle gode fælles oplevelser med ture ud af huset.

De øvrige timer vil blive varetaget af SFO ́en. Børnene lærer på den måde hinanden, skolen og de voksne godt at kende inden den rigtige skolestart.

Førskolebørnene bliver sammen med deres forældre inviteret til info-aften 1-2 måneder inden opstart d. 1.april. Her vil forældrene få udleveret en mappe (skema, regler og rammer m.m.), få mulighed for se klasselokalet, hilse på ledelsen og børnehaveklasselederen og få information omkring mål og indhold i førskolegruppen. Imens vil børnehaveklasselederen tage sig af børnene, hvor musik/dansk, sproglege, rytmik m.m. vil være i højsædet.

Tiden i børnehaveklassen

Når vi byder vores ”nye” børn velkommen i HTPS, er det med en bevidsthed om, at børnene skal falde godt til og føle sig trygge.

I 0. klasse går børnene i skole typisk hver dag fra kl. 8.15 til kl. 13.00  Hverdagen er tilrettelagt, så der er vekslen mellem den frie leg og indlæring med vægt på læring gennem leg.

I børnehaveklassen foregår der ikke systematisk læseindlæring, men undervisningen er i høj grad baseret på sproglig iagttagelse og mange sproglege. Der er bøger både i dansk og matematik, der træner elevernes begreber og er med til at gøre dem skoleparate. Elever, der viser interesse og evner til at begynde læsning, holdes ikke tilbage, men bliver stimuleret til at gå videre i eget tempo.

Tryghed for de nye små opnås også ved, at 3. klasserne lige fra første skoledag er udset til at være deres venskabsklasser. Når den lille elev har en stor kammerat, som barnet er tryg ved, opnår vi større trivsel både for de små og de store, da disse venskaber ofte varer skoletiden ud.

Forældre kontakt

Skole-hjem-samarbejdet er afgørende for, at jeres barn får en social og faglig god skolegang, og en god dialog mellem skolen og hjemmet er vigtig. Vi arbejder derfor med et tæt og gensidigt forældresamarbejde. Skoleintra er et medie, der egner sig godt til denne dialog. Vi har et forældreråd i hver klasse, der sammen med skolen arbejder på, at både klassen og den enkelte elev trives og udvikler sig. På HTPS skaber vi de bedst mulige rammer for børnenes læring.

Vores skoles vigtigste opgave er at bevare og stimulere barnets evne og lyst til at lære. Det er af afgørende betydning, at barnet og den unge tilegner sig grundlæggende kundskaber og færdigheder, for med en solid faglig ballast får børnene senere i livet en reel mulighed for at forme egen fremtid og tage del i fællesskabet.