fbpx
 

VÆRDIGRUNDLAG

 

Dannelse og faglighed
Skolens undervisning skal danne basis for et solidt fagligt grundlag, som skal være med
til at løfte eleven til bedre indsigt i både faglige, personlige og sociale sammenhænge.

Integration og ansvar
Eleverne skal være deres eget ansvar i integrationsprocessen bevidst. Gennem et solidt
vidensfundament skal eleverne opnå forståelse og interesse for det samfund de befinder sig i.

Ligeværd, selvværd og personlig udvikling
Skolen skal stimulere elevernes personlige udvikling, som skal give eleverne et godt selvværd.
Skolen skal forsøge at give eleverne en god forståelse for ligeværd mellem mennesker,
uanset køn, religion eller nationalitet. Gennem egen forståelse og respekt for andre skabes tolerance.

Tolerance og respekt
Mennesker er forskellige i kulturer og levevis. Skolen skal give eleverne forståelse og indsigt, således at de udvikler både tolerance og respekt. Eleverne skal være åbne for andres tanker og synspunkter, og kunne føre en respektfuld omgangsform i forhold til andre mennesker på tværs af kulturelle, religiøse, sociale, etniske og kønsmæssige forskelle. Undervisningen skal tilrettelægges således, at der tages hensyn til elevernes kulturelle baggrund.

Demokrati og frihed
Skolen skal gennem sin kultur og undervisning opdrage eleverne til at kunne forstå og deltage i et demokratisk samfund. Eleverne skal kunne forstå, respektere og bruge de pligter og friheder, som er forbundet med at leve i et demokratisk samfund.