fbpx

GRUNDOPSLYSNINGER

NavnHøje Taastrup Privatskole
Kaldenavn: HTPS
AdresseErik Husfeldts Vej 2A, 2630 Taastrup
Tlf.Nr.69149414
Hjemmesidewww.htps.dk
Skolekode280471
SkolelederSelahaddin Ipek
leder@htps.dk
ProfilHøje Taastrup Privastkole består af undervisningsdel, SFO (fritidsordning) og busordning.
Klassetrin0. til 9.
ÅbningstiderMorgenvagten åbner dørene kl. 7.00 for SFO. Undervisningen starter kl. 8.15.

Tilmeldte børn til SFO kan benytte sig af skolens SFO efter undervisning.

Skolen fører tilsyn med eleverne i undervisnings- og SFO tiden, samt i aktiviteter som skolen er medarrangør af. Bemærk at der ikke er tilsyn med elever, efter eleverne har fået fri.

Tilsynet begynder 5 minutter før undervisningen og slutter når eleverne har fri.
Tilsynet omfatter ikke skolevejen og udendørs arealer.

Vi beder alle forældre om at hente deres børn når skoledagen er ovre, da det er uforsvarligt at de befinder sig på skolen uden tilsyn.
SFO åbningstiderMan.-fre.: 07.00 – 08.10

Mandag: 13:05 - 16:30
Tirsdag: 13:05 - 16:30
Onsdag: 14:05 - 16:30
Torsdag: 13:05 - 16:30
Fredag: 13:05 - 16:00
Morgensamling
Hver 2. uge afholdes der morgensamling for de forskellige klassetrin.
TransportSkolens beliggenhed er centralt med få minutters gå-gang til Høje Taastrup station (Buslinje 117)

Skolen tilbyder busordning. Tjek busruten:
https://htps.dk/busordning/

Samlet elevtal208 pr. 5. september 2017
Ringetiderhttps://htps.dk/ringetider-2/
KontaktOpgaverne på skolen er fordelt mellem lærere, ledere, sekretær og skolebestyrelse.

Skolebestyrelsen vedtager principper for skolens indhold under hensyntagen til de overordnede rammer.
Formanden kan kontaktes via: @htps.dk

Skolelederen har det overordnede pædagogiske ansvar for skolen og er personaleleder.

Klasselæreren varetager kontakten til hver enkelt elev og drager omsorg for klassens sociale liv.

Ønsker du at få mere at vide om et fag, er det bedst, at du henvender dig til dit barns lærer i faget.

Ønsker du at drøfte den enkelte lærers undervisning, anbefales det, at du først kontakter den pågældende lærer.

VærdigrundlagLæs her: https://htps.dk/om-os/vaerdigrundlag/
FællesmålLæs her: https://htps.dk/faellesmaal/
AfgangsprøverEleverne efter 9. klasse skal op i 10 prøver, hvoraf 5 er bundne.
De to øvrige er udtræksfag, som undervisningsministeriet bestemmer hvert år.
Bundne prøvefagLæsning, digital selvrettende
Retskrivning, digital selvrettende
Dansk, skr. fremstilling
Dansk, mundtlig.
Matematik, uden hjælpemidler
Matematik, med hjælpemidler
Engelsk, mundtlig
Fællesprøve i Fysik/kemi, biologi og geografi
UdtræksfagDer udtrækkes én prøve fra den humanistiske fagblok:
skriftlig engelsk, skriftlig tysk/fransk, mundtlig tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab –

og én prøve fra den naturfaglige fagblok:

mundtlig matematik, biologi, geografi, idræt og fysik/kemi.

For nærmere information læs her:
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-proever/Proeveterminer-proevefag-og-planer/Proevefag

Prøveplan maj/juni 2018
De skriftlige og mundtlige prøver afholdes efter følgende plan:
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-proevefag-og-planer/proeveplan-sommer-2018
ProjektopgaverDer arbejdes med projektopgaver i både 8. og 9. klasse.
Terminsprøver7. - 9. klasse har terminsprøve i januar i fagene: Dansk, engelsk, matematik.
KaraktererDer gives standpunktskarakterer fra 6. - 9. klasse tre gange om året.
For de øvrige klassetrin arbejdes der ud fra en elevplan, der er tilpasset elevens alder, og som sikrer, at den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling følges i tæt samarbejde med forældrene.
Detaljerede information omkring Høje Taastrup Privatskolens skole-hjem-samarbejdet: