fbpx
 

MOBBEPOLITIK

 

Høje-Taastrup Privatskole bygger på gensidig respekt mellem elever, lærere og forældre. Mobning accepteres ikke på skolen. Det forventes at elever udviser hensyn og tiltaler både lærere og andre elever på en høflig måde og i et pænt og høfligt sprog.

Det forventes, at forældre er indstillet på at indgå i et konstruktivt og positivt samarbejde med skolen, og at de aktivt følger med i deres barns skolegang, støtter op omkring lektier og lærer deres barn at tage medansvar for skolens hverdag.

Målet med mobbe-politikken er, at lærere, forældre og elever:

Ved hvad mobning er
Ved at mobning ikke tolereres.
Får redskaber til at opdage og tackle mobning
Er med til at stoppe mobning
Ved at alle har ansvar for og tager del i denne indsats

Definition på mobning
Det er mobning, når en elev gentagne gange bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere elever.
Det er mobning, når parterne i en konflikt ikke er jævnbyrdige, men den ene part til stadighed er underlegen og bliver krænket.

Eks. på mobning

  • groft drilleri
  • Fysisk vold (gentagne spark, skub og lign.)
  • Holde nogen udenfor
  • Negativ og nedværdigende sprogbrug
  • Spytte på andre.
  • Negativ kontakt gennem sms, chat m.m.
  • Trusler –også på sms, chat m. m.
  • Nedladende, provokerende og ignorerende kropssprog og adfærd.

Hvad gør vi hvis en elev mobbes:
Klasselæreren bringer den konkrete situation til ophør og tager sig af offeret.

Hvad gør vi, hvis en elev mobber:
Klasselæreren bringer den konkrete situation til ophør, og tager en alvorlig snak med mobberen(-erne). Alt efter situationen tages der stilling til viderebringelse af sagen (inddragelse af forældre, skoleledelse).