fbpx

Elevrådet på HTPS

 

 

Elevrådet består af en elevrådsrepræsentant og suppleant fra 0.-9.kl. De valgte elever bliver valgt ved afstemning i de respektive klasser. Elevrådsformanden og næstformanden vælges af selve repræsentanterne.

Der afholdes elevrådsmøder gennemsnitlige en gange om måneden, til tider flere gange eks. ved arrangementer, hvor elevrådet er en del af planlægningen og udførelsen. En referent fra elevrådet udpeges og referater synliggøres på skolen, typisk på opslagstavlerne på skolen, lige efter afholdelsen af mødet.

Elevrådsformanden og næstformanden har mulighed for at deltage til lærermøder, for at dele nyt fra elevrådet med lærerteamet.

For at opmuntre elevrådet til at fungere aktivt, udviser ledelsen ekstra opmærksomhed og lytter til elevrådets tiltag, holdninger og meninger og dette bliver vurderet på den bedst mulige måde i forhold til skolens virke som helhed.

For at støtte op omkring elevernes demokratiske dannelse opfordres elevrådsmedlemmerne fra 7.-9.kl. at deltage aktivt i den politiske debat i kommunen. Elevrådsformanden og næstformanden er begge aktive medlemmer af unge-byrådet i kommunen. Skolens ledelse deltager sammen med elevrådet til unge-byrådets møder, når det ønskes. Formanden og næstformanden fungerer som bindeled mellem skolens elevråd og unge-byrådet. Til disse møder bliver der talt om f. eks. samarbejdsmuligheder på tværs af andre skoler og deres elevråd om fælles projekter.

Som en fremtidsindsats har vi tænkt at afholde elevrådsmøder i to teams, 0.- 5. og 6.- 9. klassernes repræsentanter, for at effektivisere deres virke og skabe et åbent miljø, så alle elever på forskellige klassetrin bliver hørt i deres ønsker/holdninger.

Vi skal fortsætte med målrettet arbejde til at udvikle elevrådets virke.

 

Rikke Kutlu

Elevrådskoordinator

maj 2018