fbpx

Ferieplan

Kære forældre og elever

Mandag på et pressemøde har Statsministeren igangsat genåbningen af landet og det starter med vores yngste. Det skal dog understreges at genåbningen kan realiseres, hvis smitte-tallet IKKE stiger henover påskeferien.

Jeg er klar over at der er blandede følelser, meninger og holdninger omkring beslutningen om genåbningen, og især når det drejer sig om er de helt små, men er dog nødt til at nævne at vi som privatskole er underlagt de samme retningslinjer ifm. genåbningen som alle andre folke- og privatskoler i Danmark. Når det er sagt, er vi vores ansvar bevidst om at følge de ministerielle retningslinjer og skabe de rigtige rammer for vores elever, forældre og personale, før genåbningen.

Jeg vil herunder opridse nogle af de punkter som Statsministeren nævnte under pressemeddelelsen og komme med input på hvad vi som skole vil gøre de kommende dage:

MINISFO:
Ifølge de nye retningslinjerne, skal førskolebørn starte i Mini-SFOen efter påsken, men der er en anderledes tilgang fra kommune til kommune. Som skoleleder er jeg orienteret om at mange børnehaver vil tage imod førskolebørnene onsdag d. 15. april for at sige ”pænt farvel” til dem frem til fredag d. 17. april, hvor de derefter skal starte i skolernes Mini-SFO, som bliver mandag d. 20. april.

Det er et faktum, at der er tusindvis af bekymrede/tvivlsomme forældre om det er for tidligt at sende deres barn i skole (jvf. Corona-smitte-risikoen) og overvejer at vente nogle dage/uger med at sende deres barn i skole.

Som skole er vi dog nødt til at komme med en konkret udmelding til alle vores forældre: Vi vil være parat til at modtage jeres barn i vores Mini-SFO (med høj sandsynlighed) på mandag d. 20. april, klokken 9.00-12.00*. Vi respekterer samtidig forældrenes tvivl og må gå i dialog om eventuelle udfordringer og bekymringer. *Der vil komme yderligere information heromkring efter påskeferien.

”ALLE KLASSER FRA 0. KL. – 5. KL. STARTER DERES SKOLEGANG ONSDAG D. 15. APRIL”:
Skolebestyrelsen, ledelsen og lærerne er i tæt dialog og arbejder på at organisere hverdagen for genåbningen. Vi vil afholde møder i de kommende dage og derefter sende et konkret plan til vores forældre senest mandag i næste uge. Fokuspunkter til møderne vil være: Skema – undervisningens indhold og omgang, undervisning på afstand, rengøring og hygiejne. Bemærk venligst: Som skole følger vi Ministeriets retningslinjer og åbner skolen, når den er klar til at åbne.

”ALLE KLASSER FRA 6. – 9. KLASSE SKAL FORTSAT MODTAGE FJERN-UV FREM TIL D. 10. MAJ”.
Den almindelige fjernundervisning vil fortsat gælde. Der vil muligvis komme en mere konkret plan fra lærerne.

”9. KLASSERNES AFGANGSPRØVER ER AFLYST”.
9. klassernes afgangsprøver er aflyst. Elevernes sidste standpunktskarakterer vil blive skrevet ind som deres sidste karakter. Det er derfor vigtigt at ALLE afgangselever følger aktivt med i den daglige fjernundervisning lærerne tilbyder.

Læs evt. retningslinjerne fra UVM: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/apr/200406-saadan-aabner-dagtilbud-skoler-og-uddannelsesinstitutioner-i-foerste-fase

Vi arbejder på højtryk for at finde en god løsning på alle disse punkter. Der vil muligvis komme nye beføjelser fra Ministeret, og vi vil snarest melde ud til alle vores forældre, hvordan Høje Taastrup Privatskole åbner efter påskeferien.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er De velkommen til at skrive eller ringe.

Med venlig hilsen

Selahaddin Ipek
Skoleleder

Alle tiltag er lavet, så man følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.