Jørgen Skaastrup

Certificeret tilsynsførende


Valgt som skolens certificeret tilsynsførende i skoleåret 2016/17 og 2017/18.
Erfaring og kompetencer:

- cand.mag i historie og idehistorie fra Århus Universitet - og senere også uddannet lærer ved læreruddannelsen på University College Lillebælt

- lektor ved læreruddannelsen i didaktik, pædagogik og historie i 6 år.

- arbejdet på Hillerød Privatskole siden 2012 - og blev viceskoleleder i 2014.

- desuden, været forstander på Andebølle Ungdomshøjskole

- museumschef for museerne i Grindsted-Billund kommune

- har undervisningserfaringer fra folkeskole, gymnasium, højskole, museum og universitet.

- har undervist en del i udlandet på forskellige universiteter

- undervisningsområder har været almen didaktik med særligt fokus på inkluderende didaktikker

- har desuden deltaget i en række Erasmus-projekter og projekter i regi af Nordplus (Nordisk Råd) omkring udvikling af en international master i inklusion.
 

 

Flemming B. Olsen

Certificeret tilsynsførende

31711491


Valgt som tilsynsførende for de kommende 2 års periode. ( skoleåret 19/20 - 20/21)
Uddannelsesmæssig baggrund:
1972: Lærereksamen fra Vordingborg seminarium
1981: Cand. mag. i samfundsfag og historie fra RUC
1994: BA i psykologi på KU
2010: Ph.d. fra SDU
2013: Certificeret som tilsynsførende

Undervisningserfaring
1972 - 1976: Undervisning på folkeskoler og efterskole
1985 - 2016: Undervisning på forskellige ungdomsuddannelser
2008 - 2016: Undervisning på Teoretisk Pædagogikum

Andet:
1997 - Fagredaktør og konsulent på Bogforlaget Frydenlund
2010 - Censor ved Opgaven i teoretisk pædagogikum
2012 - Tilsynsførende på Glamsbjerg Friskole og Hvidovre Privatskole